Bakterier och smärtlindring

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Bakterier och smärtlindring

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

7. Vid tvättskålen med händerna

Bakterier och smärtlindring

Upptäckten av bakterier och möjligheter till smärtlindring blev revolutionerande för att behandla sjukdom.

Edward Jenner, läkare och biolog, uppfann det första vaccinet 1796 mot sjukdomen smittkoppor som dödade miljoner människor i världen.
Vaccin förstärker immunförsvaret. Framgången med vaccinationerna innebar ett stort steg framåt, men under första halvan av 1800-talet står man fortfarande relativt handlingsförlamad inför många sjukdomar. Åderlåtning och andra gamla åtgärder lever kvar länge.

Under 1800-talets mitt och andra hälft tar emellertid kirurgin ett stort steg framåt genom att man nu relativt riskfritt kan öppna upp kroppen och genomföra operationer. Detta beror på 2 saker.
Det ena är att insikten att många sjukdomar orsakas av bakterier (och andra mikroorganismer). Först introduceras antiseptiken (att döda bakterier vid operation), sedan aseptiken (att förebygga uppkomsten av bakterier genom rengöring och sterilisering av instrument och verktyg). Behållaren med karbolspray är ett exempel på antiseptik. Att vi fortfarande befinner oss i en övergångsperiod kan ses på illustrationen nedanför behållaren, där man fortfarande bär frack i operationsrummet.

Det andra är att man lär sig smärtlindra och söva patienterna med hjälp av eter och kloroform. Denna kunskap är nästintill magisk. Tidigare gällde det för kirurgen att vara snabb, en låramputation kunde ta 25 sekunder…!

Händerna vid tvättskålen symboliserar arbetet med hygien och aseptik. Den ungerske läkaren Semmelweis, på bilden, kämpade under mitten av 1800-talet för att bevisa för sina kollegor att bakterier (han visste inte vad bakterier var utan kallade det för ett ”osynligt likämne”) orsakade infektioner och att handtvätt med klorkalk kunde förbättra oddsen för en lyckad operation eller förlossning.

De kirurgiska redskapen på väggen vill påminna om att kirurgi handlar om att skära i kroppen och att verktygen ser ungefär likadana ut idag.

Nu ska vi se hur den moderna medicinen växer fram med laboratorier, maskiner och läkemedel.