Helsingborgs Medicinhistoriska Förening bildades 1982

och är en stödförening till Medicinhistoriska Museet.

1992 gavs det ut en ”Jubileumsskrift – Helsingborgs Medicinhistoriska Förening 1982 – 1992”.

Här beskrivs hur en kommitté bildades, föremål samlades in och försök att påverka landstinget gjordes för att Gamla Barnsjukhuset vid Bergaliden skulle bevaras.

Glädjen över att det, efter mycken påtryckning, kom positiva signaler från landstinget och invigning kunde ske, med bland andra landshövding Bertil Göransson och landstingsråd Eva Åsare, var jättestor.

Några exemplar av skriften finns fortfarande kvar och kan lånas i receptionen.

Efter 1992 och fortfarande har föreningen fortsatt med att bedriva en aktiv verksamhet med bland annat regelbundna föreläsningar och medverkat till möjliggörandet av öppethållande.

Många välkända personer bland annat forskare, läkare och sjuksköterskor har anlitats som föreläsare och dessa möten har varit välbesökta.

Föreningen ger varje år ut en verksamhetsberättelse med information om det gångna året.

Från och med 2015 har föreningen fortsatt under lite ändrade förutsättningar. Själva museibyggnaden såldes då av Region Skåne till en privatperson, men man fortsatte driva verksamheten. 2015 invigdes en helt ny utställning(Tro,Hopp och Hälsa). Verksamheten drevs t.o.m. 30/9 2020 av Region Skåne via Kulturen i Lund och med vår förening som viktig samarbetspartner. Fastighetsägaren Våge Svensson har också varit en viktig samarbetspartner.

Från och med 1/10 2020 har Region Skåne lämnat verksamheten och föreningen driver utställningarna själva med sponsorstöd(huvudsakligen Föreningen Mjölkdroppen, men även McNeil och Hbg stads kulturförvaltning) och med hyresavtal med fastighetsägaren.

Basutställningen ”Tro, Hopp och Hälsa” är kvar(föreningen har tillåtelse att låna ur Region Skånes föremålssamling). Vi vårdar och visar läkemedelsutställningen ”Från Leopiller till Nicorette”, som är deponerad hos oss av McNeil AB.

Vi har under tiden byggt upp tre separata, men permanenta utställningar:

”Viggo AB – från flergångsartiklar till engångsprodukter”.

”Från apotek till industri” (föregångarna till läkemedelsindustrin).

”Barnsjukvården i Helsingborg – en tillbakablick” (både nationellt översiktligt och mer i detalj kring det lokala).