Bli medlem i Helsingborgs Medicin­historiska Förening

Medlemsavgiften är 250 kr per år från och med 2024 och betalas in på:
Bankgiro: 5502-8831 eller SWISH: 123 637 8418

Vill du bli medlem hos oss så kan du ansöka via formuläret nedan

Vi besvarar er ansökan så snart vi kan!

Du kan också maila in din ansökan till oss:

Vad innebär medlemskap i vår förening?

Vi anordnar tre till fyra föreläsningar per år med spännande föreläsare samt medlemsmöten med trevlig samvaro. Dessa äger rum i hörsalen i Gamla Barnsjukhuset. Vi arrangerar också någon utflykt per år.

Föreningens motto har sedan bildandet 1982 varit ”Vi bevarar historien”.

För vår förening innebär detta inte bara att gestalta den medicinska historien med hjälp av våra utställningar, föreläsningar, utbyte med vänföreningar och samverkan med dagens hälso- och sjukvård utan det innebär också att vi skall vårda det vackra huset med den säregna arkitekturen. Detta hus utgör ju basen för vårt museum och är i sig själv ett viktigt medicinhistoriskt föremål och en del av Helsingborgs kulturarv.