Våra utställningar

Hos oss har vi en rad olika permanenta utställningar

Här på hemsidan kan ni läsa lite om varje utställning men för bästa möjliga upplevelse och information rekommenderar vi att ni gör ett besök hos oss!

Våra utställningar är uppdelade på tre våningar i våra lokaler:

Nedan kan ni se vilka utställningar som finns på vilken våning.

Entré-plan:

Tro, hopp och hälsa

Synen på sjukdom och hälsa har förändrats över tid. Utställningens namn – Tro, hopp och hälsa- vill belysa att medicinhistoria inte bara handlar om medicin, läkemedel eller vetenskapliga framsteg. Vad är friskt och vad är sjukt?

Fram till mitten av 1800-talet var behandlingsmöjligheterna små och det man fick göra om man drabbades av sjukdom var att tro på magiska kurer, kloka gummor eller kyrkan och klosterväsendet.

Med begreppet hälsa vill titeln signalera att det rör sig om ett helhetsgrepp kring människans välbefinnande och att det är viktigt att förebygga ohälsa genom hygien, vaccinationer, näringsrik kost och sunda levnadsvanor.

Vad är hälsa? Blir man lika bemött inom vården? Livets lotteri eller kan vi påverka själv? Några frågor som utställningen lyfter.

Vårdens arkitektur i Helsingborg 


Kopplingen mellan hälsa och arkitektur är tydlig. Museibyggnadens utformning skapades för att underlätta och påskynda tillfrisknandet. De runda salarna skulle motverka stillastående luft och underlätta luftväxling. Värmen sprids jämnt i rummet och man har solljus hela dagen.

En tidstavla av konstnären Hans Huldt speglar sjukvårdsbyggnadernas utveckling i Helsingborg kopplade till farsoter och milstolpar inom diagnostik och behandling.

En modell visar Sankta Maria psykiatriska sjukhus (tidigare Hälsingborgs hospital) som invigdes 1927.

En stram arkitektur med en omgivande park skulle lugna och bota patienterna. Sjukhusets avskärmning från omvärlden skulle förhindra störande yttre element och en stor del av vården tog sin utgångspunkt i arbetets terapeutiska roll.

I hörsalen visas även föremål från verksamheten vid Ramlösa Brunn, en hälsobrunn i Helsingborg med järnhaltigt vatten som ansågs bota en rad sjukdomar och Vanföreanstalten, (senare Sköldenborgsinstitutet) som drev en yrkesutbildning och bandageverkstad för ortopedi och rehabilitering.

Övre plan:

Barnsjukvården i Helsingborg – en tillbakablick.

Barnsjukvården i Helsingborg har en historia som sträcker sig över 135 år. Vården har bedrivits i tre olika byggnader. En fotoutställning visar tidstypiska bilder från dessa tre epoker och speglar såväl den medicinska kunskapsutvecklingen som synen på barns och föräldrars behov.

I ett vårdrum visas äldre inredning, utrustning, instrument, dokument och kuriosa. I lekrummet kan våra minsta besökare leka med terapidockan Lotta.

Barnhälsovårdens historia - från mjölkdroppar till barnavårdscentraler.

Under 1920-talet fanns det så kallade ”mjölkdroppar” på ett 30-tal orter i Sverige. Det ursprungliga ändamålet var att gratis tillhandahålla mjölk, som var steriliserad, till barn i fattiga familjer. Verksamheten utvecklades vidare till att även omfatta undervisning i barnavård till unga mödrar och blev en föregångare till dagens barnavårdscentraler.

Utställningen är framtagen av Föreningen Mjölkdroppen i Helsingborg www.mjolkdroppenhelsingborg.se/hem/ 
Föreningen ger idag regelbundet stöd för muséets bevarande och till forskning och utvecklings-projekt som syftar till att förbättra barns hälsa och utveckling.

Nedre plan:

Från Leopiller till Nicorette – ett sekel i medicinens tjänst.


Utställningen skildrar historien om en läkemedelsindustri i Helsingborg. Företaget grundades 1914 och är hos befolkningen i Helsingborg mest känd som ”Leo”, en stor industri där många i staden arbetade. Ägarna har under åren skiftat under tiden som välkända storsäljande preparat såsom Albyl, Treo & Nicorette har utvecklats.

Med ett unikt bildmaterial, kompletterat med maskiner och pillerautomater, skildras utvecklingen från en hantverksmässig tillverkning till en storskalig industri. 
Utställningen deponerades av dåvarande McNeil AB.

Viggo AB – från flergångsartiklar till engångsprodukter

Företaget grundades av affärsmannen Viggo Jacobsson, först som en handelsfirma för import av kirurgiska instrument. Firman övertogs av Carl Bertil Ravén 1940 som öppnade en butik på Karlsgatan 12 i Helsingborg. Där hyrde många mammor i staden barnvågar för att följa sitt barns viktuppgång. Med plastens genombrott i början av 1960-talet följde en revolution för tillverkningen.

En membrankanyl för engångsbruk introducerades. År 1968 startade produktionen av företagets stora framgång, Venflon, en revolutionerande produkt som underlättade för såväl patienter som vårdpersonal. Utställningen är framtagen av tidigare anställda vid fabriken i Gåsebäck.

Från apotek till industri

I detta rum visas bilder dokument och föremål från gamla apotek. Under tidigt 1800-tal började apotekarna att tillverka mer av preparaten för att kunna få till en ökad försäljning utöver det som behövdes för det egna apoteket. Det var starten för dagens stora och världsomspända läkemedelsindustrier.