Om föreningen

Välkommen till vårt museum i Gamla Barnsjukhuset i Helsingborg

Här beskrivs hur en kommitté bildades, föremål samlades in och försök att påverka landstinget gjordes för att Gamla Barnsjukhuset vid Bergaliden skulle bevaras.

Läs aktuella nyheter från Helsingborgs Medicinhistoriska Förening och följ vår utveckling. Här lägger vi ut kommande evenemang och allmän info att ta del av.

Om du är intresserad av vår förening så kan du läsa mer om våra stadgar. Här kan du få information om vårt ändamål och våra regler som vi har tagit fram i föreningen.

Med årsberättelser summerar vi det gångna året. Med, bland annat, vilka som är med i styrelsen, vilka motgångar och framgångar vi haft under året och hur det gått för våra utställningar.