Nyhetsbrev 3

page1image4656800

NYHETSBREV 2 – juni 2024

Utställningar, öppethållande & medlemsmöten

Digitalisering pågår.

Nu är även Barnutställningen på övre plan försedd med QR-koder, som innehåller fördjupande text i ljud och bild för våra besökare. Passa på när du är på muséet att se utställningen på nytt.
Nästa steg i vår digitalisering är utställningarna på nedre plan.
Ny utställning!

En fotoutställning med bilder från vardagen på Banckska Sjukhuset under 50-talet kommer att presenteras efter sommaren. Du som arbetade och/eller kanske var patient på sjukhuset är välkommen med just dina minnen från sjukhuset i en dagbok, som kommer att läggas fram.

Ökat öppethållande i sommar kräver många värdar!

Under juli månad kommer vi att ha öppet samtliga söndagar mellan kl. 11-15 förutom de vanliga dagarna; tisdagar kl. 11-15 & torsdagar kl. 13-17. Tacksam för hjälp från dig som är värd eller guide! Mejla vilka dagar du kan till ulf.swanstein@telia.com som håller i sommarschemat. Vi återkommer därefter med ett schema.

Höstens medlemsmöten & övriga aktiviteter

Vår planerade utflykt till Göteborgs Medicinhistoriska Museum blev tyvärr inställd på grund av för få anmälda, men vi har för avsikt att återkomma längre fram med en ny inbjudan. Boka redan nu följande medlemsaktiviteter. Mera information kommer.

o 17septemberkl.18:
Akutsjukvårdens utveckling och nuvarande situation. Överläkare Andreas Lindegren från Akutmottagningen i Helsingborg

o 22oktoberkl.18:
Karl XII och hans fältapotek
Stefan Ingesson, författaren och arkivarie berättar om sin medicinhistoriska forskning och arbetet på Riksarkivet.

o Veckorna 45 & 46 – Konstutställning.
Arr. Sjukvårdens KonstföreningKontaktperson: jeanette.tornkvist@live.se

Slutligen vill vi särskilt passa på att tacka vår huvudsponsor ”Föreningen Mjölkdroppen” för ett generöst stöd, utan vilket vårt museum för närvarande inte hade kunnat fortsätta sin verksamhet. www.mjolkdroppenhelsingborg.se

/Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar! www.hmhf.se Vi finns även på Facebook & Instagram.

VI STÖDS AV:

page1image10778880 page1image10767360 page1image10777728 page1image10779072 page1image10776192 page1image10779648page1image4584032 page1image4584240