Vad är sjukt och vad är friskt?

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Vad är sjukt och vad är friskt?

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

15. I korridoren utanför folkhälsorummet

Vad är sjukt och vad är friskt?

Vad hittar vi bakom dörrarna i korridoren?

Lidande och sjukdom har alltid funnits, men begreppet sjukdom har fyllts med olika innehåll under olika tider. Här handlar det inte om att bestämma vad som är sjukt eller friskt utan att reflektera över synen på vad som är frisk och sjukt och vart gränserna går. Som besökare kan du själv utforska dessa delar med lite hjälp på vägen.

Att diskutera några av de öppningsbara luckorna bakom en av dörrarna är en bra ingång för att förstå vad det handlar om.

Några exempel. Homosexualitet var brottsligt fram till 1944 och en sjukdom fram till 1979.
Barn med neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD var länge bara ”ouppfostrade” barn där man nu har mycket ny kunskap om vad som ligger bakom och alkoholism har idag blivit en sjukdom som kan behandlas.

Att man blir bemött på olika sätt inom sjukvården beroende på vem man är rik/fattig, man/kvinna blir tydligt då man snurrar på hjulet i Livets lotteri.

Intressantast är kanske att koppla det till nutid, där du idag förväntas leva i 4–5 år längre om du har en eftergymnasial utbildning jämfört med om du enbart har högstadiekompetens.

Löpsedlarna vill på samma sätt koppla samman sjukdomsförklaringar i dåtid och nutid. Antika uppfattningar blandas med samtida. Hur hade det sett ut med dåtidens förklaringar idag?

Skiljer det sig verkligen så mycket mellan då och nu i hur människor tänker kring varför man blir sjuk? Löpsedeln ”Blev hjärtsjuk av fettdieten” är från ett riktigt löp från Aftonbladet.

Utställningen avslutas i norra runda salen med temat Vårdande arkitektur.