Vad är hälsa och vad är folkhälsa?

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Vad är hälsa och vad är folkhälsa?

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

14. Folkhälsorummet

Vad är hälsa och vad är folkhälsa?

Det är bättre att förebygga ohälsa än att behandla den. Vaccination är det allra effektivaste redskapet och räddar varje år miljontals liv.

Diagrammet visar samhälleliga åtgärder som inte är direkt kopplade till medicinsk sjukvård. Dessa åtgärder är färgkodade mot diagrammet. Det vill säga rent vatten, trångboddhet, avloppssystem, folkrörelser som nykterhetsrörelsen etcetera

Åter ser man hur folkhälsan, i form av fler som lever längre förbättras konstant även innan läkemedel såsom antibiotika introduceras.

En mer generell spaning kan vara att vi har gått från en sjukvård där statens ansvar för den enskilde individen minskar. Från folkhemstanken där alla skulle inkluderas, till idag när vi ser att individen åter ges ett större ansvar för sin hälsa genom att äta rätt, motionera och ha en allmänt sund livsstil.

Samtidigt är några av de största folkhälsorelaterade problemen idag kopplade till just vår goda välfärd med ett ofta stillasittande liv och ett överflöd av mat och dryck.

Gymnastikgolvet och ringarna relaterar till gymnastik och viljan från statligt håll under tidigt 1900-tal att skapa en sund och frisk befolkning. En stor, frisk och arbetsför befolkning skulle skapa välstånd under industrialismens utveckling.

Hela projektet med att utveckla folkhälsan var mycket lovvärt, men leder under första halvan av 1900-talet också till en rasbiologisk rörelse som fick ett starkt fäste i Sverige och som levde kvar länge.

Endast personer med goda anlag skulle tillåtas att fortplanta sig så att inte den svenska folkstammen skulle försämras, övriga skulle steriliseras. Rashygien som vetenskap avskaffades inte förrän 1976.

Vad är hälsa för dig? Vad gör du för att må bra? Och vad är egentligen sjukt och vad är friskt.

Ute i korridoren bakom dörrarna finns en del att diskutera på detta tema.