Sjuksköterskans roll & upplevelser i vården

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Sjuksköterskans roll & upplevelser i vården

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

13. Översköterskans rum

Sjuksköterskans roll & upplevelser i vården

Vi har nu gått över till delen ”Vad är hälsa”?

I just detta rum verkade och bodde barnsjukhusets översköterska.

Genom luckan i väggen gav hon instruktioner till de sjuksköterskor som arbetade på andra sidan i den stora barnsalen. Hon var i tjänst nästan dygnet runt. Att skaffa familj var inte att tänka på. Gifte hon sig blev hon avskedad, 1945 kom lagen som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor pga. äktenskap eller graviditet. Yrket skulle ses som ett kall snarare än ett yrke, vilket bland annat avspeglar sig i Nobels brev som du kan läsa på väggen.

Det ovala fotot på väggen till vänster föreställer syster Hertha, översköterska på gamla Barnsjukhuset under 1920-talet.

Sjuksköterskeyrket växer fram i det sena 1800-talet och skulle förverkliga tidens nya idéer kring hygien och organisation på sjukhusen. Inspirationen kom från den brittiskan Florence Nightingale, som startade skolor för sjuksköterskor, skrev manualer i hur sjukhus skulle konstrueras och drivas. En utbildning endast för kvinnor, med kvinnor som ansvarade för utbildningen, elever och personal samt skötte ekonomin. Det var en mycket banbrytande tanke på 1860-talet!

Texten på sängens överkast är citat med minnen och berättelser från sjuksköterskor som arbetat på barnsjukhuset.

Bredvid detta rum och på andra sidan korridoren finns de två rum som vi kallar upplevelserummen som finns med för att betona att det finns många värden och aspekter inom vården som inte är relaterade till fantastiska medicinska upptäckter och behandlingar.

Det handlar om att möta och bemöta människor, empati och förståelse, omsorg och god omvårdnad.

Kan man inte bota, kan man alltid lindra och trösta.

Se mig, hör mig och rör mig när jag behöver det.