Fantastiska upptäckter och framtidens utmaningar

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Fantastiska upptäckter och framtidens utmaningar

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

10. Vid bordet med ”upptäckter”

Fantastiska upptäckter och framtidens utmaningar

Fantastiska upptäckter ja, men även en framtid med många utmaningar!

På bordet visas ett urval av alla de upptäckter som gjorts under 1900-talet. Blodgruppssystemet 1901, Insulin 1921, Penicillin 1928 och Cortison 1935 är några. Många har koppling till Skåne och Sverige till exempel dialys, pacemaker och ultraljud.

De vägghängda apparaterna & maskinerna under rubriken ”Människa och maskin” representerar inte i sig några specifika eller storslagna medicinska framsteg, utan finns med i första hand som just exempel på apparater. De markerar att apparater av alla slag har gjort sitt inträde inom sjukvården där de hjälper till med diverse uppgifter.

Sjukhusen blir en smältdegel där både kemister, ingenjörer, tekniker, biologer och sjukvårdspersonal samverkar för att forska, utveckla och bedriva en så bra vård som möjligt.

På väggen finns några av de utmaningar som vår sjukvård står inför idag och som kan vara värda att fundera kring; antibiotikaresistens, nya virus, epidemier & pandemier, genterapi, dödshjälp, fosterdiagnostik, vårdens resurser och så vidare.

Nu närmar vi oss slutet på temat ”Att behandla sjukdom” och går runt väggen in i hörnet med badkaret.