Barnsjukvården i Helsingborg – En tillbakablick

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Barnsjukvården i Helsingborg – En tillbakablick

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

På Entré-plan:

Barnsjukvården i Helsingborg – En tillbakablick

Barnadödligheten var länge mycket hög i Sverige och barn uppfattades fram till övergången till 1800 talet främst som små vuxna. De kläddes som vuxna och skulle arbeta efter förmåga. När Tabellverket, som nu heter Statistiska centralbyrån, inrättades 1749 och började samla in data kunde man konstatera att barnadödligheten var omkring 50 procent totalt och spädbarnsdödligheten (barn <1 år) var mellan 20 25 procent. Vid denna tid uppf attade såväl lekmän som präster och läkare att detta var naturens ordning, Guds vilja eller ett utslag av ödet. 

Under mitten och slutet av 1800 talet var fortfarande spädbarnsdödligheten hög, omkring 15 procent, vilket kan jämföras med dagens ca 0,3 procent. Situationen blev inte bättre av att många under industrialismens utveckling flyttade in till städerna och där fick leva under många gånger usla förhållanden. Dålig näring, dåliga bostäder och trångboddhet. Barnarbete var fortfarande vanligt, alkoholism var ett stort folkhälsoproblem och inte bara barn utan även småbarnsföräldrar dog ofta av smittsamma sjukdomar. Under 1930 talet skedde stora förändringar inom barnsjukvården. Utställningen här på övre plan visar en tillbakablick på barnsjukvården historia i Helsingborg som sträcker sig över 130 år. 

Vården har under denna period bedrivits i tre olika byggnader; Hälsingborgs Barnsjukhus mellan åren 1888 1944, Banckska Sjukhuset 1944 1975 och Barn och ungdomskliniken vid Helsingborgs lasarett från 1975. 

Fotoutställningen visar tidstypiska bilder från dessa tre epoker och speglar även delar av den vårdfilosofi som har kommit att prägla utvecklingen. I besökspärmarna i bokhyllan kan du läsa mer om det dagliga arbetet med nyfödda, för tidigt födda och sjuka barn och ungdomar, förr och nu. 

I rummet med den gamla Barnavårdscentralen , som har skapats av Föreningen Mjölkdroppen 1 och i vårdrummet intill visas äldre inredning, utrustning och instrument.

I lekrummet kan våra minsta besökare träffa terapidockan Lotta och på väggen hänger en plansch som visar de tio stegen som är förutsättningarna för en god sjukvård för barn och unga. De är framtagna inom ramen för det Nordiska nätverket för barn och ungas rätt inom hälso och sjukvård”, en självständig idéell förening, som bildades 1980 av lekterapeuten Ivonny Lindqvist.

www.mjolkdroppenhelsingborg.se »
www.nobab.se »

Där finns även en högtidsklädd Röda Kors-syster och en samling av sjuksköterskebroscher från olika svenska vårdskolor.