Barns rätt till föräldrar, skola och lek

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Barns rätt till föräldrar, skola och lek

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

På Entré-plan:

Barns rätt till föräldrar, skola och lek

Sjuka barn har rätt att vara i en barnmiljö när de läggs in på sjukhus och där mötas av utbildad personal med specifik barnkunskap. Specialisterna från andra kliniker kommer till barnen när det behövs . Barn har även rätt att vara nära sin familj och syskon och få fortsätta sin lek och sitt skolarbete, om de orkar.

Vårdrummen på det nya lasarettet var större och det fanns fler enkelrum och med en utökad föräldranärvaro så uppkom även behov av en förändrad vårdmiljö. En lugn och läkande vårdmiljö skulle skapas. Det behövdes bekväma stolar, soffor, möjligheter att sova över och att tillreda måltider. Den färglösa och sterila sjukhusmiljön på tidigare barnkliniker ersattes med behagliga färgsättningar och textilier.

Personalens arbetssätt genomgick även en stor förändring. Det handlade inte längre bara om att ge medicinsk omvårdnad till det sjuka barnet utan även att finnas till för att ge stöd för en hel familj. Man blev allmän rådgivare och stödperson jämte den professionella yrkesrollen.

Provtagningar, undersökningar och behandlingar började utföras med föräldrarna närvarande. Tidigare var det vanligt att de fick lämna vårdrummet. Detta nya arbetssätt krävde ett förändrat förhållningssätt och ett uttalat teamarbete runt barn och föräldrar.

För de större barnen blev tillskapandet av en lekterapi och skola viktig. Lekterapin är en pedagogisk verksamhet för inlagda barn, dit barn och ungdomar kan komma för lek och skapande eller för att koppla av i en lugn miljö. Föräldrar, syskon och i vissa fall kompisar är också välkomna. Lekterapin är en frizon på sjukhuset och samtidigt en del av behandlingen. Har barnet inte möjlighet att komma till lekterapi enheten så gör lekterapeuten besök på vårdrummen. Ivonny Lindquist, förskollärare, lekterapeut, författare och hedersdoktor var den svenska lekterapins pionjär. Hon startade sitt utvecklingsarbete för att underlätta för barn som var inlagda på sjukhus redan 1956 på Umeå lasarett. Hennes arbetssätt och syn på verksamheten kom att stå modell för lekterapi erna på de svenska sjukhusen.

På Helsingborgs lasarett drev lekterapeuten Inga Pennborn ett motsvarande arbete. Dockan Lotta som finns i vårt lekrum här på muséet var ett av hennes fantasifulla hjälpmedel, som hon utvecklade under 1980 talet för att förbereda barnen inför undersökningar och behandlingar.