Barns rätt att vara förberedd, bearbeta sina upplevelser och få smärtlindring vid behov

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Barns rätt att vara förberedd, bearbeta sina upplevelser och få smärtlindring vid behov

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

På Entré-plan:

Barns rätt att vara förberedd, bearbeta sina upplevelser och få smärtlindring vid behov

Forskning har visat vikten av att barn blir förberedda på vad som ska hända vid en undersökning, provtagning eller operation. Det minskar rädslor, smärta och kvarstående stressreaktioner efter sjukhusvistelsen. Detta kunskaps område har utvecklats mycket under de senaste decennierna och förberedelser sker nu med systematik såväl före, under och som efter behandlingar.

Leken är i samband ett viktigt kommunikationsmedel för de mindre barnen . Barn har möjlighet att genom sin lek kommunicera det som är svårt för dem att beskriva med ord.

Det ger barnet möjlighet att:

  • behärska sig själv
  • få kontroll över sin rädsla och bearbeta obehagliga situationer
  • lära sig förstå, agera med sin fantasi och använda sin motorik

En metod för att systematiskt stödja detta utvecklades och testades vetenskapligt på Barnkliniken i Helsingborg. Barnsjuksköterskan Marie Edwinsson Månssons avhandling på detta tema 1992 satte Helsingborg på kartan. Du kan se en modell för detta arbete i barnrummet.

Kunskap om smärtskattning och att ständigt förbättra smärtvården för barn på sjukhus är ett annat viktigt fokusområde. Att ge smärtlindring vid till exempel provtagning och injektioner med hjälp av det s.k. EMLA plåstret har betytt mycket, liksom ökad medvetenhet och kunskap hos personalen om hur barn upplever och uttrycker sin a rädslor och sin smärta, vilket inte alltid stämmer överens med vuxna s sätt.